<< Πίσω

ΜΙΣΜΑΓΙΑ

Περιεχόμενα: 

CD 1
01. Χασάπικος χορός (οργανικό)
02. Ένας εύμορφος πλανήτης (Βασιλάκης Γιάννης)
03. Τάχα εφάνηκ' απ' αιώνος (Αδαμοπούλου Αλεξάνδρα)
04. Βαριά καρδιά (Δερέμπεη Ειρήνη)
05. Πεσρέφι σε μακάμ κιουρντί και ουσούλ μπερεφσάν του Έλληνα συνθέτη Αγγέλου (οργανικό)
06. Πως βαστάς καρδιά μ' θαυμάζω (Ανδρεάτος Γεράσιμος)
07. Μία ευγενική ψυχή (Μηνακούλη Έφη, Μπερής Σταύρος)
08. Ταξίμι (αυτοσχεδιασμός) στο ταμπούρ - Όποιος δεν βαστά τους όρους (Αλούπης Τάσος)
09. Τι μεγάλην εξουσίαν (Κατσούλη Μάτα)
10. Ευσπλαγχνίσου πια κυρία (Γεωργαλής Κωστής)
11. Το ερωτικών αηδόνι (Πανουριά Δάφνη)
12. Δύο Ρωμαίικοι χοροί της Πόλης (οργανικό)

CD 2
01. Χασάπικος χορός της Πόλης (οργανικό)
02. Ξημερώνει και βραδιάζει (Μπέλλου Αρετή)
03. Ωσάν να έπεις το νερό (Νταραβάνογλου Γρηγόρης)
04. Πολλοί οπόταν μπερδευθούν (Βασιλάκη Μαρίνα)
05. Συρτός χορός της Προποντίδας (οργανικό)
06. Έχεις κάλλος Αφροδίτης (Κωνσταντινόπουλος Νίκος)
07. Εις τα βάθη της καρδιάς μου (Κατσούλη Μάτα)
08. Τι κακόν θανατηφόρων (Αδαμοπούλου Αλεξάνδρα)
09. Τι σκληρότης είναι, φως μου (Κωνσταντινόπουλος Νίκος)
10. Καρσιλαμάς. Χορός σε εννέα χρόνους (οργανικό)
11. Εις τον άκρον της κακίας (Βασιλάκης Γιάννης)
12. Τρέξετ' έρωτες ελάτε (Ξυδάκης Νίκος)
13. Μπάλλος (οργανικό)

Χρονολογία: